Menu
ﺳﻪشنبه, 14 آذر,1402

طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

تامین آب، برق و گاز   فلات سیستان با وجود بادهای پر قدرت با سرعت متوسط بالای 10.5 متر بر ثانیه و تداوم آن در طول سال، ثابت بودن جهت وزش باد و بدون تغییرات زیاد، مسطح بودن زمین و... یکی از مناسب ترین مکان ها در خاورمیانه برای ساخت نیروگاه های بادی است. همچنین این استان یکی از سه استان اول کشور در زمینه ظرفیت استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی محسوب می شود.
عنوان طرح شهر
تولید خوراک آبزیان

تعداد بازدید: 121   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
چابهار
ساخت ادوات کشاورزی ( دیسک افست سنگین و سبک )

تعداد بازدید: 116   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید کود های کشاورزی

تعداد بازدید: 124   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

تعداد بازدید: 131   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
خاش
فرآوری خرما(تولید اسید اتیلیک )

تعداد بازدید: 179   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, سراوان
خرمای درجه بندی شده و بسته بندی شده

تعداد بازدید: 117   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
پودر هسته خرما جهت خوراک دام

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید روغن هسته خرما

تعداد بازدید: 121   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید سس خرما

تعداد بازدید: 122   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید شیره خرما

تعداد بازدید: 121   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید صابون از روغن هسته خرما

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید شهد عسل خرما

تعداد بازدید: 118   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
کاغذ سازی از نخل خرما

تعداد بازدید: 123   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سیب, مهرستان
تولید کنجاله هسته خرما جهت خوراک طیور

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
فرآوری ضایعات خرما

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
بسته بندی گوشت قرمز و سفید

تعداد بازدید: 133   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید پودر خون

تعداد بازدید: 120   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید پودر گوشت برای خوراک دامی

تعداد بازدید: 114   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید روغن حیوانی خوراکی

تعداد بازدید: 109   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
زاهدان, سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
فرآوری چربی دامی

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید چرم

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
خوراک دام از ضایعات کشاورزی

تعداد بازدید: 116   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری روده گوسفند و بز

تعداد بازدید: 124   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید سالامبور از پوست دام

تعداد بازدید: 117   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید فرآورده های گوشتی

تعداد بازدید: 110   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید کود آلی

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید محصولات لبنی

تعداد بازدید: 111   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سیستان و بلوچستان
فرآوری پوست شترمرغ

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری روغن شترمرغ

تعداد بازدید: 110   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سیستان و بلوچستان
بسته بندی پسته

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
خاش
فرآوری میوه

تعداد بازدید: 125   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فراوری پیاز

تعداد بازدید: 112   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, دلگان, میرجاوه
فراوری مواد جالیزی

تعداد بازدید: 126   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری کلزا

تعداد بازدید: 107   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
دلگان, میرجاوه
خدمات سردخانه ای

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری محصولات جالیزی

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

تعداد بازدید: 118   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
دلگان
تولید کود آلی

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
عمل آوری ، بسته بندی و انجماد ماهیان غیر ماکول

تعداد بازدید: 118   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
تولید تون ماهی

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
انجماد ، عمل آوری و بسته بندی ماهی¬های ماکول

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
ساخت شناورهای صیادی

تعداد بازدید: 126   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
فرآوری و بسته بندی میگو

تعداد بازدید: 112   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
فراوری ، بسته بندی و انجماد سبزیجات

تعداد بازدید: 117   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری عسل

تعداد بازدید: 108   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
خاش, قصرقند
فرآوری شیر شتر

تعداد بازدید: 122   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
خاش, سراوان, میرجاوه
دی ان ان