Menu
ﺳﻪشنبه, 14 آذر,1402

طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

کشاورزی   بزرگترین تولیدکننده میوه های گرمسیری کشور، قرار داشتن در میان دو تولیدکننده بزرگ خرمای کشور، ظرفیت شیلات و آبزی پروری بخصوص در سواحل جنوبی، وجود گونه های گیاهان دارویی کمیاب و شرایط مناسب پرورش دام و طیور علی الخصوص شتر برخی از ظرفیت های بی نظیر حوزه کشاورزی این استان است.
عنوان طرح شهر
تولید خوراک آبزیان

تعداد بازدید: 121   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
چابهار
ساخت ادوات کشاورزی ( دیسک افست سنگین و سبک )

تعداد بازدید: 116   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید کود های کشاورزی

تعداد بازدید: 124   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

تعداد بازدید: 131   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
خاش
فرآوری خرما(تولید اسید اتیلیک )

تعداد بازدید: 179   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, سراوان
خرمای درجه بندی شده و بسته بندی شده

تعداد بازدید: 117   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
پودر هسته خرما جهت خوراک دام

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید روغن هسته خرما

تعداد بازدید: 121   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید سس خرما

تعداد بازدید: 122   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید شیره خرما

تعداد بازدید: 121   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید صابون از روغن هسته خرما

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید شهد عسل خرما

تعداد بازدید: 118   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
کاغذ سازی از نخل خرما

تعداد بازدید: 123   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سیب, مهرستان
تولید کنجاله هسته خرما جهت خوراک طیور

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
فرآوری ضایعات خرما

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
بسته بندی گوشت قرمز و سفید

تعداد بازدید: 133   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید پودر خون

تعداد بازدید: 120   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید پودر گوشت برای خوراک دامی

تعداد بازدید: 114   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید روغن حیوانی خوراکی

تعداد بازدید: 109   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
زاهدان, سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
فرآوری چربی دامی

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, سراوان, سوارن, سیب, مهرستان
تولید چرم

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
خوراک دام از ضایعات کشاورزی

تعداد بازدید: 116   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری روده گوسفند و بز

تعداد بازدید: 124   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید سالامبور از پوست دام

تعداد بازدید: 117   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید فرآورده های گوشتی

تعداد بازدید: 110   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید کود آلی

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید محصولات لبنی

تعداد بازدید: 111   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سیستان و بلوچستان
فرآوری پوست شترمرغ

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری روغن شترمرغ

تعداد بازدید: 110   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
سیستان و بلوچستان
بسته بندی پسته

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
خاش
فرآوری میوه

تعداد بازدید: 125   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فراوری پیاز

تعداد بازدید: 112   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, دلگان, میرجاوه
فراوری مواد جالیزی

تعداد بازدید: 126   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری کلزا

تعداد بازدید: 107   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
دلگان, میرجاوه
خدمات سردخانه ای

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری محصولات جالیزی

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

تعداد بازدید: 118   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
دلگان
تولید کود آلی

تعداد بازدید: 115   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
پرورش ماهی در قفس

تعداد بازدید: 109   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
چابهار, زهک
پرورش ماهی قزل آلا

تعداد بازدید: 104   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
چابهار
پرورش آبزیان

تعداد بازدید: 104   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
چابهار
پرورش اردک گوشتی

تعداد بازدید: 102   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
پرورش اردک مولد

تعداد بازدید: 103   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
پرورش شترمرغ

تعداد بازدید: 109   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
واحد پرورش مرغ مادر بومی

تعداد بازدید: 111   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
پرورش آبزیان

تعداد بازدید: 109   |   تاریخ ثبت طرح: چهار شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399
چابهار
واحد جوجه کشی نیمچه گوشتی

تعداد بازدید: 107   |   تاریخ ثبت طرح: چهار شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
واحد پرورش مرغ تخم گذار

تعداد بازدید: 116   |   تاریخ ثبت طرح: چهار شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
زنبورداری

تعداد بازدید: 119   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1399
خاش, قصرقند
پرورش شترمرغ

تعداد بازدید: 112   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
پرورش شترمرغ

تعداد بازدید: 93   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تولید خیار و گوجه گلخانه ای

تعداد بازدید: 101   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
تاسیس واحد دامپروری گاو شیری

تعداد بازدید: 102   |   تاریخ ثبت طرح: دوشنبه 26 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
پرورش مرغ گوشتی

تعداد بازدید: 98   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
عمل آوری ، بسته بندی و انجماد ماهیان غیر ماکول

تعداد بازدید: 118   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
تولید تون ماهی

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
انجماد ، عمل آوری و بسته بندی ماهی¬های ماکول

تعداد بازدید: 113   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
ساخت شناورهای صیادی

تعداد بازدید: 126   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
فرآوری و بسته بندی میگو

تعداد بازدید: 112   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
چابهار
فراوری ، بسته بندی و انجماد سبزیجات

تعداد بازدید: 117   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, سوارن, سیب, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, میرجاوه, نیکشهر, نیم روز, هامون, هیرمند
فرآوری عسل

تعداد بازدید: 108   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
خاش, قصرقند
فرآوری شیر شتر

تعداد بازدید: 122   |   تاریخ ثبت طرح: سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1399
خاش, سراوان, میرجاوه
دی ان ان