Menu
ﺳﻪشنبه, 14 آذر,1402

شهرک ها و ناحیه های صنعتی


  • از جمله مهمترین زیرساخت ها و بستر های موجود در حوزه صنعت، شهرک ها و نواحی صنعتی هستند.
  • شهرک صنعتی منطقه ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. از جمله اهداف ایجاد شهرک های صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی را بر ساکنین شهری به حداقل برساند.
  • تفاوت چندانی بین شهرک ها با ناحیه های صنعتی وجود ندارد، اما معمولا شهرک های صنعتی از ابعاد و وسعت بیشتری نسبت به ناحیه های صنعتی برخوردارند.
  • هم اکنون 30 شهرک و ناحیه صنعتی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد. بیش از  60 درصد صنایع مستقر در استان و 50 درصد اشتغال بخش صنعت مربوط به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان است.
وضعیت کلی و امکانات شهرک ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان

 

وضعیت کلی استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان

 

تعداد و نوع صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان

 

وضعیت قراردادها در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان

 

اطلاعات مساحت، آدرس و ... شهرک ها و ناحیه های صنعتی استان سیستان و بلوچستان

 

منبع: شرکت شهرک های صنعتی استان

تاریخ بارگزاری: خرداد 1402

 

 
   
دی ان ان